Şirkət Şəkilləri

Laboratoriya

Aşınmaya qarşı müqavimət testi

Aşınmaya qarşı müqavimət testi

Ölçü sabitliyi və qıvrım testi

Ölçü sabitliyi və qıvrım testi

Ağır metal testi

Ağır metal testi

Girinti testi

Girinti testi

Soyma gücü testi

Soyma gücü testi

Emalatxana

Ekstruziya xətti 2
təxminən (5)
EIR diyircəkli
Ölçü yoxlaması
İsti presləmə emalatxanası
Alt qat bağlama xətti
HOMAG profil aparatı
Hazır məhsul anbarı
Profil xətti 2
Avtomatik qablaşdırma xətti 2

Sərgi

haqqında (6)
haqqında (9)
haqqında (7)
təxminən (10)
haqqında (11)